Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
761 postów 7905 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Przedwyborcze DUDOlenie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Już nie wystarczą populistyczne hasła, zawieszony głos i czekanie na oklaski.

     Nie sięgajcie do słownika wyrazów obcych. Już tłumaczę: dudolenie jest to opowiadanie populizmów, zawieszanie głosu i czekanie na oklaski. Jeśli kojarzycie to z pewną sobotnią imprezą za pół miliona zł z Waszych podatków i osobą jednego z kandydatów na urząd Prezydenta RO to się nie mylicie.

      Pozwólcie zatem że dokonam oceny wszystkiego co się tam zdarzyło i czy zapowiada któryś z przełomów oczekiwanych od tych wyborów choćby w tej notce:Wybory trzech przełomów

1. Czy zapowiada się przełom w sposobie uprawiania polityki?

No połowicznie.

      Pan Andrzej Duda, co prawda, mówi o czymś coby przypominało przyrzeczenia publiczne w myśl art. 919 – 921 K.C. jednak nie ruszaUchwały Sądu Najwyższego z 20 września 1996 r. sygn. III CZP 72/96,która to wyjmuje spod jurysdykcji prawnej wszelkie obietnice wyborcze. Nie róbmy się naiwniakami. Przecież dobrze o tym wie. Nie jest to zatem żaden kontrakt wyborczy traktowany w kategoriach umowy rezultatu (a nie umowy dobrych chęci) do prawnego wyegzekwowania. Gdyby miał szczere intencje z pewnością powiedziałby coś aby obalić tę uchwałę, która jest kwintesencją falandyzacji (czytaj.zażydzenia) prawa.Do diabła, jest przecież prawnikiem!!!

      Na plus należy zaliczyć panu Andrzejowi Dudzie, że zna art. 118 Konstytucji RP. Przypomniał Polakom,że prezydent ma prawo inicjatywy legislacyjnej.Dotąd przeciętny Polak mógł sądzić, że prezydent może może, co najwyżej, zawetować ustawę lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Widzę, że tym „odkryciem” chyba mocno zachwiał stołkiem Bronisława Komorowskiego, bo wszystkie, będące na usługach miłościwie nam panujących, eksperckie prostytutki i medialne presstytutki już zaczynają wdeptywać ten temat w ziemię.

     W sumie zapowiedź powołania Narodowej Rady Rozwoju, która pracowałaby nad projektami ustaw jest krokiem w dobrym kierunku. Jednak kandydujac na urzad Prezydenta RP ustawy już powinno się mieć napisane!!!

3. Czy zapowiada się przełom w świadomości monetarnej.

Nie.

      Nie usłyszeliśmy na ten temat anijednegosłowa i to jest katastrofa. Nie miejmy złudzeń. Zapowiedź finansowania pewnych projektów społecznych będzie mogła być finansowana jedynie głębszym sięgnięciem do zasobów przedsiębiorców i dodrukiem pieniądza. Innych rozwiązań nie zaproponowano.

      Nie wiem jakie są koligacje Piotra i Andrzeja Dudów. Jeśli Piotr będzie rozpalał strajki a Andrzej gasił je podwyżkami, to mamy powtórkę sprzed 30 lat. Ratujcie ludzie swoje portfele już dziś. Wybierajcie na grandę wszystkie pieniądze i lećcie wykupywać wszystko co jest wam potrzebne lub nie. Jutrowasze oszczędnościnic nie będą warte. To przecież jeszcze pamiętamy,a jeśli znasz to tylko z opowiadań to zapytaj rodziców, do czego doprowadziła sytuacja, w której to związkowiec organizował strajk a klecha skrapiał to kropidłem.

      Przez jakiś czas będzie balanga. Przedsiębiorca pożyczy w banku i wypłaci, rząd wydrukuje nowe obligacje i pożyczy w bankach komercyjnych. Bankser będzie zacierał ręce i błogosławił niebiosa, że zesłał im dwóch Dudów pokornie przyprowadzających Polaków po kredyty. To na kilometr śmierdzi nadjordańską agenturą.Od 1998 roku tracimy rocznie średnio około 130 mld zł rocznie na braku suwerenności NBP w zakresie emisji pieniądza. Te jest trybut, który płacimy banksterom. Andrzej Duda będzie dbał o to, aby był on ściągany regularnie.

3. Czy zapowiada się przełom w rozumieniu doniosłości posiadania gospodarki narodowej.

Nie.

     W tej kwestii „dudolenie” sięgnęło zenitu: „będę walczył” o to , „będę walczył” o tamto. Nie było tylko wezwania na pomoc sił nadprzyrodzonych. Jednak co można było oczekiwać od sztabu Jarkowych przydupasów ze sztabu wyborczego, którzy realnej gospodarki nigdy na oczy nie widzieli.Od 30 lat gniją w tym politycznym g...Co mogli mu napisać?

 

Podsumowując.

      Andrzej Dudaobnażył swoje słabości i słabość ugrupowania, które reprezentuje, co może dać asumpt do zmiany na pozycji lidera koncesjonowanej opozycji. Sądzę, że inni kandydaci nie omieszkają tej sytuacji wykorzystać. Już nie wystarczą populistyczne hasła, zawieszony głos i czekanie na oklaski.

 

Nie wszystko przepadło. Czekamy na Ciebie tu:

 

Pierwszy Kongres Funduszu Reform Ustrojowych

w organizacji

Proponowana tematyka:

1. Koncepcja systemu utrzymywania równowagi towarowo - pieniężnej przy stałych cenach w warunkach pełzającej inflacji i wzrostu gospodarczego.

Zaprezentowanie systemu monetarnego reagującego inteligentnie na zaburzenia zewnętrzne jakimi są inflacja, wzrost gospodarczyoraz ataki na walutę. Opisać mechanizmy samoregulacji i sprzężeń zwrotnych stabilizujących system w obszarze neutralnym pomiędzy rynkiem producenta a rynkiem konsumenta przy zachowaniu w miarę stałych cen.Sprecyzowanie ogólnych zaleceń co do sposobu rozpraszania emisji (włączania emisji pieniądza do obrotu gospodarczego).

2. Pakiet gospodarczy – założenia legislacyjne

a) Ustawa o Narodowym Banku Polskim i prawa pokrewne

Doprowadzenie do zgodności art. 4 ustawy o NBP z art. 227 Konstytucji RP. Zaproponować formę operacji dostrajających (formuły emisyjne, pomiar wskaźników) i aprecjacyjnych (manipulacja zdolnością kredytowa). Zaproponować rozwiązanie dla okresu przejściowego związanego z wygaszaniem kreacji pieniądza dłużnego i zastępowaniem jej emisją pełnowartościowego pieniądza fiducjarnego.

b) Spółka właścicielsko-pracownicza.

Zaproponować sposób przekształcania przedsiębiorstw imiennych, spółek osobowych i prawnych w spółki właścicielsko-pracownicze a w szczególności:

- zaproponować sposób tworzenia się własności pracowniczej drogą kapitalizacji na imiennych kontach pracowniczych przyrostu aktywów przedsiębiorstwa finansowanych drogą inwestycji odtworzeniowych w ciężar kosztów operacyjnych i z podziału zysku.

- zaproponować organizację organów przedsiębiorstwa chroniących zarówno prawo do zarządu dla wspólników założycieli jak i udział we współzarządzaniu załogi przedsiębiorstwa.

- zaproponować rozwiązanie problemów pojawiających się w przypadkach upadłości i układu.

- zaproponować zasady dokapitalizowywania udziałów członków założycieli i własności pracowniczej kwotami emisji pieniądza.

c) Umowy wspólnie kontrolowane.

Zaproponować rozporządzenia wykonawcze do pełnego wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 11 - wspólne ustalenia umowne, zarówno dla umów wspólnego działania jak i umów wspólnego przedsięwzięcia.

d) Ustawa o konglomeratach (związkach gospodarczych o integracji produktowej/pionowej)

Zaproponować unormowania prawne dla związków gospodarczych o integracji produktowej (pionowej) działających w sposób trwały i zorganizowany na zasadach prawa o wspólnych ustaleniach umownych poprzez zawarcie umów ramowych.

3. Pakiet naprawy sposobu uprawiania polityki – założenia legislacyjne.

a) Kodeks wyborczy włączający obligatoryjność kontraktów wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu oraz na urząd Prezydenta RP.

Zaproponować wymogi uznania programu wyborczego za kontrakt wyborczy zawarty zgodnie z przepisami regulującymi przyrzeczenia publiczne pomiędzy kandydatami/partiami a wyborcami. Zaproponować tryb odwoływania posłów/senatorów/prezydenta za brak realizacji obietnic wyborczych drogą referendalną i/lub sądowa.

b) Finansowania ugrupowań politycznych subwencją obywatelska.

Zaproponować sposób zastąpienia subwencji budżetowej na działalność partii politycznych subwencją obywatelska polegającą na kwotowym odpisie (5-10 zł) na działalność wybranego ugrupowania politycznego w deklaracji podatkowej.

 

KOMENTARZE

 • Wydaje mi się , że
  by dotrzeć do szerszej grupy ludzi
  trzeba zrobić trójstopniowe opracowanie teoretyczne.

  1. na jednej stronie ulotki zawrzeć diagnozę upadku i program
  uzdrowienia Polski, z odnośnikami do szerszego opracowania. Tak
  hasłowo dla
  najmniej zorientowanych w sytuacji - przysłowiowego leminga.
  np. Te 130 mld itd.
  Pozwoliło by to na wydrukowanie i kolportaż ulotek by jak
  najwięcej ludzi dostało obuchem w głowę. Na drugiej stronie
  takiej ulotki można by zamieścić fotkę tej dziewczynki z notki Nathanela
  http://nathanel.neon24.pl/post/118822,arbeit-macht-frei-jak-z-robotnika-zrobic-niewolnika
  z komentazrem wyjasniającym w czym rzecz.

  2. Drugi stopień - to szersze opracowanie tematu w formie Twoich
  notek na Neonie ( jednak zgrupowanych w jednej notce.)
  dla chcących trochę zaznajomić się tematem, jednak nie
  fachowców .

  3. I trzeci stopień to adres internetowy ze szczegółowym
  rozpracowaniem tematu już dla specjalistów


  Wg. mnie bez dotarcia kartki papieru do rąk dużej grupy ludzi, inicjatywa nie zostanie zauważona. Gdyby każdy z "internetowych patriotów" wydrukował i rozkolportował choć tysiąc takich skoncentrowanych informacji , to o nowej inicjatywie dowiedziała by się spora grupa ludzi.
  Bez tego będzie wszystko zamilczane.
 • @zadziwiony 14:41:01
  TAK !! ULOTKI ! -ile to wydrukować i wrzucić do skrzynek ! .
 • @ninanonimowa 15:10:59
  Tylko profesjonalnie zrobione. Patrząc powiem na dzisiejszą scenę polityczną postrzega się świat jak oglądając z jednej strony nowoczesny trójwymiarowy TVC ( to PO) i stary czarno-biały odbiornik z lat 60 (to PIS).
  Każdy wybierze ten wielki ekran.

  PO udała się bowiem nie lada sztuka. Wykreowali siebie jako światowców oferujących miraż kolorowego , wesołego radosnego świata, a PIS wepchnęli w wiejski smętny zaścianek jaki widzimy w szarym ekranie starego TV.

  Nie można dać się w swym przekazie wepchnąć w taką perspektywę.
 • @zadziwiony 15:22:38
  trzeba siebie pokazać jako ludzi tworzących system dający wszystkim Polakom dynamikę do odniesienia zwycięstwa w życiu osobistym i publicznym.
 • @zadziwiony 15:27:26
  Niestety, ale to prawda. Środkami niskobudżetowymi niewiele można zrobić.
 • A może by tak zapoznać z powyższym (PKFRU)....
  Panią Beatę Szydło. Byłem kiedyś na spotkaniu z Panią Poseł i sprawiało to wszystko całkiem pozytywne wrażenie.
 • @Jan Paweł 17:28:50
  Jesteśmy skłonni rozmawiać z każdym, ale na temat.
 • @nikander
  Trafne uwagi.
 • -----------czipy
  http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17364677,Pracownicy_szwedzkiej_korporacji_zostali_zaczipowani_.html?utm_source=newsletter&utm_medium=AutopromoWew&utm_campaign=gp_newsletter

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031