Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
671 postów 7414 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Bo gospodarka strukturalnie innowacyjna

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

to gospodarka oparta o odwrócony łańcuch dostaw.

Interpelacja nr 15635

do ministra finansów

w sprawie dopuszczalności faktur VAT w wersji tzw. samofakturowania, do organizacji wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć, zawartych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej Nr 11

Zgłaszający: Agnieszka Ścigaj

Data wpływu: 19-09-2017

Szanowny Panie Ministrze,

przedkładam Panu Ministrowi interpelację poselską, w przedmiocie dopuszczalności faktur VAT w wersji tzw. samofakturowania, do organizacji wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć, zawartych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej Nr 11 – wspólne ustalenia umowne, które umożliwiłyby organizację wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć.

Wskazana materia została przedstawiona w moim biurze poselskim, przez przedstawicieli Konfederacji na Rzecz Refom Ustrojowych, którzy podnoszą, że wprowadzenie tego rozwiązania byłoby początkiem powstania w Polsce gospodarki samokoordynującej się. Argumentują, iż koncepcja umów wspólnie koordynowanych może w istotny sposób, przyczynić się do rozwoju wielu firm, a także przyczyni się do postępu, wzrostu skali inwestycji i umożliwi realizację koncepcji gospodarki innowacyjnej.

W obecnie obowiązującym porządku prawnym, materia związana z kwestiami faktur została uregulowana w art. 2 pkt 31 i 32, art. 106a-106q oraz w art. 112 i 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a także w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur. Ponadto, do krajowego prawodawstwa zostały implementowane przepisy unijne, wynikające z dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str.1, z późn. zm.).

Przedstawiciele konfederacji twierdzą, że od czasu wniesienia projektu ustawy o klastrach przedsiębiorstw rodzinnych, tj. od 2004 roku, interweniowali kilkanaście razy w kwestiach szczegółowych dotyczących istotnych aspektów legalności toku księgowań bieżących i zamknięciowych dotyczących „sprzedaży udziałów w produktach wspólnych działań” (wspólnych ustaleń umownych). Podnoszą iż w Ministerstwach nie znaleźli zrozumienia odnoszącego się do istoty problemu, tzn. konieczności zastosowania innego toku rejestracji zdarzeń gospodarczych, niż tradycyjny łańcuch dostaw, w tej nowej koncepcji biznesowej. Podkreślają, iż bardzo często spotykali się z niewiedzą co do terminologii, tj. wykazaniem różnic między umową wielostronną od umowy dwustronnej oraz umowy wspólnie kontrolowanej od umowy zawartej w kontekście tajemnicy handlowej. Przedstawiciele Konfederacji wskazują, iż dowodem na wskazaną powyżej okoliczność jest wystąpienie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów 24 marca 2016 roku, odpowiedź na interpelację poselską nr 9363 posła Jarosława Sachajko do Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wystąpienie do Narodowej Rady Rozwoju i Ministerstwa Rozwoju przedstawicieli największego polskiego klastra „Dolina Lotnicza” z 31 marca 2017 roku.

Dlatego też, mając na względzie zgłoszoną propozycję przez Konfederację na rzecz Reform Ustrojowych, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy jest wola polityczna, aby w Polsce powstawały związki gospodarcze o integracji produktowej, działające w sposób trwały i zorganizowany, na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych (wielostronnych umowach wspólnie kontrolowanych)?
 2. Czy Ministerstwo zna formę dokumentu, jakim można „domknąć” tok księgowań bieżących „sprzedaży udziałów w produktach wspólnych działań”  jeśli nie może być zastosowana, dopuszczona rozporządzeniem fakturowym, faktura VAT w wersji tzw. samofakturowania, w aspekcie przeniesienia na wspólników wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych ich dochodów i zobowiązań podatkowych?

Źródło: //www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1B9DFA3E

KOMENTARZE

 • Świetne podejście
  I teraz wyjdzie szydło z worka..
  Naprawdę ciekawe jaka jest wola polityczna obecnie nam panujących.
  Spółdzielczość jest tłumiona i wygaszana od lat, jakiekolwiek inicjatywy wspólnych działań a szczególnie tych oddolnych - również.

  Wspólne Umowy Wzajemnie Kontrolowane dały by możliwość aktywacji oddolnych, wspólnych działań niemal w każdym obszarze Gospodarki, tworząc możliwość powstawania wspólnych inicjatyw skupionych na konkretnych celach, przy czym były by to jednostki gospodarcze o bardzo niskonakładowych kosztach działań bieżących i inwestycyjnych.
  W tej formie działań wykorzystywane są możliwości i potencjał uczestników projektów gospodarczych opartych o WUWK - nie trzeba tworzyć stanowisk, księgowości, magazynów, biur, sekretariatów, nawet inwestować w większość sprzętu , maszyn itp.
  Planowaliśmy swego czasu powołanie spółdzielni do działań gospodarczych, ale stopień komplikacji i wymagania prawno- organizacyjne praktycznie nas zastopowały. Po zapoznaniu się z koncepcją powołania konglomeratu opartego na WUWK - aż zaparło dech... Genialne rozwiązanie do powstawania lokalnych współ-podmiotowych działań nakierowanych na konkretny cel produktowy - ciężko sobie wyobrazić ogromne perspektywy gospodarcze oparte na tym modelu działań wspólnych.
  Możliwości działań wspólnych przy niemal bezinwestycyjnym charakterze inicjowania nawet bardzo dużych projektów są przeogromne.
  Oby tylko zaistniała wola polityczna której celem było by nasze Dobro Wspólne..
  http://sgdw.pl/projekt-konglomerat-gdw/27-konglomerat-i-wielostronne-umowy-wspolnie-kontrolowane
 • @Roman Klimczyk 07:25:51
  Nadmieniam, że czyniliśmy próby oparcia rozliczeń o instytucję "Faktury pro Forma", ale mnogość interpretacji jej stosowania była tak różna, że zawsze stanowiło by to potencjalne zagrożenie interpretacji przepisów, oczywiście na niekorzyść uczestników.
  Patrząc realnie na otaczającą rzeczywistość, sam wielokrotnie zauważyłem, że pewna forma takiej współpracy istnieje dookoła nas - forma wymiany barterowej, wykorzystania potencjału różnych osób, partnerów biznesowych przy inicjowaniu różnych wspólnych działań. Często w dziedzinach rolnictwa, hodowli..
  Jest to częsta forma niskopoziomowej pomocy wzajemnej opartej na wzajemnych korzyściach..

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031