Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
760 postów 7927 komentarzy

Partia50plus

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Z Polakami gra w otwarte karty

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Do czego służy portal koreus.vot.pl

      Portal stanowi zaplecze organizacyjne wspierające proces wystawiania do wyborów spójnej programowo, kadrowo i pod względem przywództwa ekipy, która zrealizowałaby na drodze parla­mentarnej aspiracje polityczne i gospodarcze Polaków. W szczególności ma :

 • Zapewnić dobrą komunikację społeczności połączonej wspólnymi celami i wartościami ofe­rując dogodności bazy danych, seryjnej korespondencji oraz newslettera.

 • Wesprzeć budowę struktur w skali kraju oraz w okręgach wyborczych zapewniając im moż­liwość korzystania z własnych kancelarii.

 • Wesprzeć proces budowy programu wyborczego poprzez zorganizowanie tematycznego think-tanku z możliwością inicjowania wątków dyskusji na wybrane tematy.

 • Wesprzeć pracę Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządni, Uwłaszczeni, Zintegrowa­ni” na etapie jego kompletowania, zbierania podpisów poparcia i rejestracji.

 • Wesprzeć proces przeprowadzenia prawyborów zapewniających „spójność programowa, ka­drową i pod względem przywództwa ekipę”.

 • Wesprzeć proces wystawiania kandydatów do pracy w komisjach wyborczych

 • Wesprzeć proces zbierania funduszy na prowadzenie kampanii wyborczej.

Budzenie aspiracji gospodarczych i politycznych

       Główne obszary wokół których skupiliśmy tematykę wyborczą zostały wypracowane pod­czas 5-letniego okresu funkcjonowania Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce „DOKUMENTY” w biuletynach KoReUs. Program nie jest prostą sumą postulatów wyborczych a stanowi system w cybernetycznym znaczeniu tego słowa. Poszcze­gólne podsystemy są ze sobą ściśle powiązane co narzuca pewną dyscyplinę w jego analizie i po­znawaniu.

      Skupiliśmy się zatem na wydobyciu potencjału jaki tkwi w niektórych zapisach naszej Kon­stytucji a mianowicie:

Art. 4.

 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Uważamy, że naród powinien śmielej sięgnąć po możliwość bezpośredniego sprawowania władzy a my mamy wypracować instytucje przy pomocy których poszerzymy bazę decyzyjną za­równo dla spraw krajowych, regionalnych jak i w obrębie samorządu gospodarczego. Zamiast za­tem wskazywać pilne zagadnienia do naprawy proponujemy budowę systemu, w którym będą zapa­dały dobre decyzje. Akt wyborczy nie powinien pozbawiać wyborców wpływu na stanowione pra­wo. Dążymy do realizacji zasady: wybrani piszą ustawy a wyborcy je zatwierdzają w drodze głoso­wania. Technologia a zwłaszcza e-voting sprawiają, że poszerzenie bazy decyzyjnej może być pro­cesem szybkim i tanim.

 

Art. 20.

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodar­czego Rzeczypospolitej Polskiej.

       Uważamy, że dla realizacji społecznej gospodarki rynkowej nie wypracowano w Polsce wła­ściwych form prawnych przez co ten zapis konstytucyjny jest zapisem martwym. Będziemy wnio­skowali o prawo wspierające procesy deproletaryzacji (partnerski model partycypacji pracowniczej) oraz możliwość łączenia się przedsiębiorców w struktury sieciowe o integracji produktowej. Zdia­gnozowaliśmy problem. Ponieważ żyjemy w kraju katolickim mówimy jasno: kościół katolicki w Polsce musi powrócić do ducha encykliki Rerum novarum i Quadragesimo anno i powinien to zro­bić także w swoim interesie.

 

Art. 227.

 1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

      Przyjmując ogólnoświatową architekturę monetarną polegającą na kreacji pieniądza jako oprocen­towanego długu, Polska zrezygnowała z korzyści jakie płyną z senioratu łamiąc przy tym wspo­mniany art. Konstytucji. Straty jakie z tego tytułu ponosi nasza gospodarka, budżet i społeczeństwo szacuje się na około 130 mld zł rocznie. Ten obszar wymaga szczególnej pracy formacyjnej, gdyż mamy tu do czynienia z „kradzieżą prawie doskonałą” z której społeczeństwo nie zdaje sobie spra­wy.

.....

Czytaj całość: http://koreus.vot.pl/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWROSGN6UXpGVE1qVmFiV3QyVXpSRlN6ZFNZVWRrV1hjMEJqb0dSVlE2RUdScGMzQnZjMmwwYVc5dVNTSlBhVzVzYVc1bE95Qm1hV3hsYm1GdFpUMGlWazlVTFdsdWMzUnlkV3RqYW1FdWNHUm1JanNnWm1sc1pXNWhiV1VxUFZWVVJpMDRKeWRXVDFRdGFXNXpkSEoxYTJOcVlTNXdaR1lHT3daVU9oRmpiMjUwWlc1MFgzUjVjR1ZKSWhSaGNIQnNhV05oZEdsdmJpOXdaR1lHT3daVSIsImV4cCI6IjIwMTktMDYtMjZUMTE6NDc6NTYuMzU4WiIsInB1ciI6ImJsb2Jfa2V5In19--8ad7dc4674d5fa6f8f577b95355f249c778f613f/VOT-instrukcja.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22VOT-instrukcja.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27VOT-instrukcja.pdf

Wybaczcie, ale w tej temperaturze trudno o coś oryginalnego.

 

 

 

KOMENTARZE

 • @ Autor - 5*
  Panie Józefie,
  jak zawsze daję 5*. Jednak dzisiaj dorzucę jeszcze anegdotę o J.Himilsbachu.

  Kiedyś Himilsbach chwalił się, że sam Steven Spielberg zaproponował mu rolę w filmie. Pod jednym wszak warunkiem: musi nauczyć się angielskiego. – I co, uczysz się Jasiu? – pytali znajomi. – Nie. Jeszcze nie. Spielberg się rozmyśli, a ja z tym angielskim zostanę jak ten chuj – odpowiadał Himilsbach.

  Tak i my Panie Józefie wyposażeni w ekonomiczną wiedzą przez Konfederację na Rzecz Reform Ustrojowych zostaniemy jak ten Himilsbach z angielskim językiem.
 • @Rzeczpospolita 15:40:24
  No cóż Panie Dariuszu

  Każdemu się coś wydaje i mnie też. Wydaje mi się, że zejdą się tu tłumy. Jeśli nawet pozostaniemy z tym, że się nam wydaje, to ktoś zrobi lepszą wersję tego dealu. Trzeba w to wierzyć.
 • Dołączmy do partii dr. Huberta Czerniaka - Zdrowa Polska
  https://youtu.be/oC8M812Vd5A
 • @Jan Szczepanik 16:05:07
  A czy doktor Czerniak gra w otwarte karty?
 • @nikander 16:46:22
  "A czy doktor Czerniak gra w otwarte karty?"

  Nie ufa mu Pan?

  Ukłony
 • @ Autor
  Ode mnie 5* :-)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031